• +421 918 652 903 (NONSTOP)

Pohrebná služba Solamen Vám profesionálne zabezpečí smútočný obrad na všetkých našich zmlúvnych miestach (Stupava, Záhorská Bystrica, Vysoká pri Morave, Marianka, Záhorská Ves, Suchohrad, Láb, Jablonové, Zohor, Borinka.) . Zabezpečíme Vám kompletný smútočný obrad na cintoríne alebo na krematóriu s výberom rakvy, úprava zosnulého, kvetinových darov ako aj prevoz zosnulého v rámci Slovenskej republiky a zahraničia. Vybavíme za Vás všetky administratívne úkony v rátane úmrtneho listu, žiadostí o príspevok na pohreb, výber hrobového / urnového miesta.